22 พฤศจิกายน 2566

BDMS คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ “SET Awards 2023”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ( BDMS) คว้า 2 รางวัล SET Awards ในกลุ่ม Business Excellence จากงาน “SET Awards 2023” ได้แก่ รางวัล Best Innovative Company Awards และ Best Investor Relations Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้าน บาท นับเป็นปีแรกที่ BDMS ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัลนี้ ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน

ในการนี้ นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน พร้อมด้วย นายแพทย์สุทร บวรรัตนเวช Chief Faculty สถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านออร์โธปิดิกส์ และ นายแพทย์ พนธกร พานิชกุล ศัลย์แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องธุรกิจที่มีความโดดเด่น พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและมีความยั่งยืน 


รางวัล Best Innovative Company Awards มอบให้แก่บริษัทยอดเยี่ยมที่มีนวัตกรรมโดดเด่น สร้างมาตรฐานใหม่ด้านนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยเราได้พัฒนานวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ ผ่านการประยุกต์ใช้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การผ่าตัดบนเตียงผ่าตัดทั่วไปที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Direct anterior approach hip replacement (DAA) โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ระดับสากล 

รางวัล Best Investor Relations Awards มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างโดดเด่น และได้การยอมรับจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันถึงการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ เป็นการสะท้อนความสำเร็จและศักยภาพที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้อย่างดีเยี่ยมเสมอมา

(BDMS เป็นผู้นำธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชารวม 58 แห่ง นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนทางการแพทย์ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มุ่งสู่การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน)