08 พฤศจิกายน 2566

เพื่อนใหม่ชวนคุณเปิดโลกธุรกิจ Bangkok Bank SME Podcast


Bangkok Bank SME Podcast เปิดโลกธุรกิจ เพื่อนใหม่ ผ่านเรื่องราวเสียง กับ 3 รายการที่ น่าสนใจดังนี้

ü รายการ "SME The mater Talk" พูดคูยกับเจ้าของธุรกิจ หรือ CEO ผู้บริหารสู่เคล็บลับและแนวทางการบริหารธุรกิจสู่ความสำเร็จ  เดือนละ 1 ครั้ง ü รายการ "SME The mater Talk" พูดคูยกับเจ้าของธุรกิจ หรือ CEO ผู้บริหารสู่เคล็บลับและแนวทางการบริหารธุรกิจสู่ความสำเร็จ  เดือนละ 1 ครั้ง


ü รายการ "The Treasury Talk " ย่อโลกค่าเงินแต่ละสัปดาห์ ย่อยสถานการณ์รอบโลกให้คุณได้ฟัง ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

ü รายการ "Fininvest" เติมความรู้เรื่องการลงทุน โอกาสการลงทุนในตลาดหุ้น และกองทุนที่น่าสนใจ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน

สามารถรับฟังได้ทาง Channel: Podbean SoundCloud Spotify Facebook และ YouTube ช่องBangkok Bank SME หรือ Click: https://bit.ly/3UGtVOE