22 พฤศจิกายน 2566

ส.ว. และคณะ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ

ณ วัดราชสิงขร (พระอารามหลวง) กทม.  ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 1.9 ล้านบาท


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภาและคณะ นําไปถวายพระภิกษุสงฆ์ จําพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา 


โดยมี ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสุนทร พล.ร.อ.นพดล โชคระดา นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายจิรชัย มูลทองโร่ย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย นายวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม และ ดร.ชญาน์นันท์  ติยะตระการชัย เข้าร่วมในพิธี   ดร.ชญาน์นันท์  ติยะตระการชัย กรรมการวัดราชสิงขร พระอารามหลวง เปิดเผยยอดปัจจัยในวันงานจากผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้จำนวน 1,930,260.67  บาท  ซึ่งนอกจากจะได้นำปัจจัยดังกล่าวไปทำนุบำรุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้ว ยังจะต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบวัดอีกด้วย

โอกาสนี้ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ประธานในพิธี ได้สมทบทุนบริจาคเงินเพื่อบำรุงสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดราชสิงขร และโรงเรียนวัดราชสิงขรเพิ่มเติมอีกแห่งละ 10,000 บาท ด้วย