30 ตุลาคม 2566

ทีมพัฒนาประกันสังคม เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ขยายเวลาในการลงยื่นชื่อเพื่อใช้สิทธิ เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

ดร. ทวีเกียรติ  รองสวัสดิ์   พร้อมด้วยผู้สมัครในทีมพัฒนาประกันสังคม  ทั้ง 7  ท่าน ซึ่งประกอบด้วย  ดร.วรพล  เพ็ชรภูผา , นายสมพงศ์ นครศรี , นายทรงกรด ชูศรี , นายชัชพงศ์  โชติศิริ , นางสาวเบญจพร  บุษามงคล  และนางสาวฟารีดา  บุรณนัฏ  พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา  ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงแรงงานที่ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอธิบดีกรมการจัดหางาน ชั้น 9 อาคารกระทรวงแรงงาน   


ดร. ทวีเกียรติ  รองสวัสดิ์   พร้อมด้วยผู้สมัครในทีมพัฒนาประกันสังคม  ทั้ง 7  ท่าน ซึ่งประกอบด้วย  ดร.วรพล  เพ็ชรภูผา , นายสมพงศ์ นครศรี , นายทรงกรด ชูศรี , นายชัชพงศ์  โชติศิริ , นางสาวเบญจพร  บุษามงคล  และนางสาวฟารีดา  บุรณนัฏ  พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา  ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงแรงงานที่ นายไพโรจน์  โชติกเสถียร ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอธิบดีกรมการจัดหางาน ชั้น 9 อาคารกระทรวงแรงงาน   

และที่สำคัญจะมาเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานขยายเวลาในการลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์ของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งตามกำหนดเดิมนั้นจะหมดสิทธิ์ในลงทะเบียนในวันที่ 31  ตุลาคม 2566  นี้  ซึ่งจากการตรวจสอบและสอบถามทราบว่ามีคนมาลงทะเบียนน้อยมาก  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง  ฝ่ายนายจ้างมีประมาณ  2 แสนกว่าราย  แต่มีผู้มาลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิเพียง  1,000  กว่ารายเท่านั้น   และที่สำคัญอยากให้กระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิในการลงทะเบียนและการเลือกตั้งในทราบถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มาก เพราะนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของบอร์ดประกันสังคม  ที่จะเข้าไปดูแลการทำงานให้กับนายจ้างและลูกจ้าง  

ด้านนายไพโรจน์  โชติกเสถียร  ปลัดกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการทำงานในด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง  และอยากให้ทุกท่านคิดนโยบายใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง  ให้สามารถทำงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และสุดท้ายขอเชิญชวนนายจ้าง และลูกจ้างไปแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิกันให้เต็มทีผ่านทางเว็บไซต์  www.sso.go.th  หรือ ที่สำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ