14 กันยายน 2566

วังเก่ายะหริ่ง จ.ปัตตานี ดีใจที่ได้มาเยือน

วันนี้ทีมงานจะพาไปหนึ่งใน ที่เที่ยวปัตตานี  อย่าง วังวังยะหริ่ง หรือ วังเจ้าเมืองยะหริ่ง ที่เที่ยวแนวประวัติศาสตร์ เป็นวังเก่าของเจ้าเมืองปัตตานี ใครที่ไปชมรับรองว่าจะต้องเหมือนเดินย้อนเข้าไปในห้วงของอดีตอย่างแน่นอน  วังเจ้าเมืองยะหริ่ง สร้างโดย พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดี ศรีสุรสงคราม (นิโวะ อับดุลละบุตร) ในปี พ.ศ. 2438 ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยายะหริ่ง ปัจจุบันวังยะหริ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พื้นที่ในวังมีทั้งหมดโดยประมาณ 16 ไร่ ซึ่งยังเป็นที่พักอาศัยของบุตร ธิดา ทายาทเจ้าเมืองวังยะหริ่งเป็น 1 ใน 7 ซึ่งเป็นเมืองประเทศราชของไทย ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ให้แก่ไทย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง ทั้ง 7 หัวเมืองประกอบไปด้วย หัวเมืองยะหริ่ง หัวเมืองสายบุรี หัวเมืองหนองจิก หัวเมืองจะบังตีกอ หัวเมืองรามัน หัวเมืองยาลอ และหัวเมืองระแงะภายในวังส่วนใหญ่ประดับไปด้วยกระเบื้องสี ได้แก่ สีแดง น้ำเงิน และสีเขียวตัดกันอย่างลงตัว ส่วนระแนงสำหรับพิงเป็นไม้ฉลุลายมลายูตกแต่งรอบวังสวยงามมากมาดูความสวยงามของ วังเก่า การตกแต่งสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างไทยมุสลิม จีน และยุโรป ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เว้นแต่หลังคาทรงปั้นหยาที่คงรูปแบบดั้งเดิมไว้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่บรรพชนได้เก็บและรวบรวม เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมาของเมืองนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เครื่องโถ ถ้วยชาม ภาพเขียน ภาพถ่ายประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีและเมืองยะหริ่ง ที่นับวันจะยิ่งหาชมได้ยากโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลวังนำไปเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ งคงงดงามและมีกลิ่นอายของอดีตอย่างมาก อย่าลืมแวะไปชมความสวยงามของวังเก่ายะหริ่ง

โทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ : 081-8986724
เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา : 08.00-17.30 น.

ค่าเข้าชม ท่านละ 30 บาท