12 สิงหาคม 2566

"อำเภอบันนังสตา ร่วมกับ ONE HOME ยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสา

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"


เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา อำเภอบันนังสตา ร่วมกับ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนาย มนตรี  เสฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบันนังสตา ทีม ONE HOME  ยะลา  เหล่าจิตอาสา กำลังพล ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน  คณะครูและนักเรียน ในพื้นที่ จำนวน 300 คน เข้าร่วม

และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ  น้อยใหญ่นานัปการ ด้วยพระราชปณิธาน ที่จะพัฒนาประเทศ  และความเป็นอยู่ ของประชาชนให้ดีขึ้น พระองค์ทรงงานหนัก  ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อพสกนิกร  ชาวไทยตลอดมา ทรงแก้ไขปัญหาทุกด้าน  ของอาณาประชาราษฎร์  ด้วยน้ำพระหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระกรุณาประดุจดวงประทีป ส่องทางสว่าง แก่ชีวิตพสกนิกรทั้งปวง ให้มีความผาสุกและเป็นพลัง ในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการใน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาและทำความสะอาด ณ พระตำหนักสุขทาลัย  และการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวนพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือ และร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน