31 สิงหาคม 2566

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ เป็นประธานในพิธีรับมอบรองเท้ากีฬาสำหรับผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่กระทรวง เวลา 10.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
เป็นประธานในพิธีรับมอบรองเท้ากีฬาสำหรับผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา จำนวน 100 คู่ จาก คุณปกรณ์ นฤปกรณ์ ผู้มีอุปการะคุณ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรองเท้าที่เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บขณะเดินหรือช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบายเพิ่มขึ้น และสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหาร​ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมรับมอบ​
ณ บริเวณบูธ กรมกิจการผู้สูงอายุ โถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ​ กระทรวง​ พม.