28 สิงหาคม 2566

พม.เตรียมจัดงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566 พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าชม 31ส.ค. ถึง 1ก.ย. นี้วันนี้ (28 ส.ค. 66) เวลา 09.00 น.  นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นหุ้นส่วนทางสังคมอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้กำหนดการจัดงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 2566 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า งานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคมฯ ครั้งนี้ กระทรวง พม. มีความตั้งใจที่จะนำเสนอข้อเสนอการพัฒนาองค์กรและนโยบายด้านสังคมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Gen) ของกระทรวง พม.  ผลการดำเนินงานด้านสังคมที่สำคัญของกระทรวง พม.  ผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย  และความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมจากภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งมีการออกร้านบริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทอฝัน by พม. และกลุ่มเป้าหมายจากทั่วประเทศ รวมทั้งชุมชนและภาคีเครือข่าย กว่า 40 ร้าน อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ และงานฝีมือต่างๆ  การจำหน่ายและประมูลทรัพย์หลุดจำนำจากสถานธนานุเคราะห์  กิจกรรมการแสดงความสามารถของกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวง พม. ประจำปี 2566 ในวันที่ 31 ส.ค. 66 และพิธีวันลูกประชาบดี ในวันที่ 1 ก.ย. 66 ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมประชาสงเคราะห์ หรือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคมฯ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวง พม. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพไปด้วยกัน

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme