10 กรกฎาคม 2566

พม. โดย กรม ผส. เข้าศึกษาดูงาน Welfare facilities in Kyoto city


วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงาน Welfare facilities in Kyoto city ซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยเมือง Kyoto มุ่งเน้นให้เป็นเมืองที่ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง เน้นหัวใจสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ​และให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวผู้สูงอายุด้วยโดย​อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ​ ได้แลกเปลี่ยนเรื่องการทำงานกับครอบครัวและชุมชน พร้อมชื่นชมเรื่อง Stage of living ที่เป็นสิทธิที่ผู้สูงอายุจะได้รับ โดยมี Kosuke Watanabe, M.D., Ph.D. Chair of MIYAKO-KAI Healthcare Corporation ต้อนรับ ณ Watanabe Medical Clinic ประเทศญี่ปุ่น