11 กรกฎาคม 2566

ที ลีสซิ่ง ส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนวัดเนินผาสุก จังหวัดปราจีนบุรี ขับเคลื่อน โครงการ “ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม สู่น้อง”

นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ (แถวบน ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา และ หจก.บูรภาปราจีนมอเตอร์ ดีลเลอร์ผู้นำเข้ารถจักรยานยนต์ (แถวบน ที่ 5  จากซ้าย)  ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  ในโครงการ “ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม สู่น้อง”  ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดเนินผาสุก จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง  โดยมี นางสาวพรพิมล แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ (แถวบน ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วยตัวแทนคุณครู และนักเรียนร่วมรับมอบ เมื่อวันก่อน