23 กรกฎาคม 2566

พม.โดย กรม ผส.ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงและพิธีมอบผ้าไตรแก่นาค ประจำปี 2566


วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธี
บรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง และพิธีมอบผ้าไตรแก่นาค ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร​ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566 นับเป็นปีที่ 58 
โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ซีพีแรม จำกัด  ครอบครัวและญาติผู้บรรพชาอุปสมบท เข้าร่วมพิธี ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร​ กรุงเทพมหานคร

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุที่รัก