11 มิถุนายน 2566

CMMU ผนึกกำลัง MIT สหรัฐฯ เดินหน้าอัพเลเวล ผู้บริหารระดับสูง รุกเติมสกิล กลยุทธ์และนวัตกรรม ให้พร้อมแข่งในธุรกิจระดับโลก

กรุงเทพฯ 9 มิถุนายน 2566 – วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU เดินหน้า พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจ ให้มีทักษะด้าน “กลยุทธ์และนวัตกรรม” เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับเทรนด์ธุรกิจใหม่  โดยจับมือกับ MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาหลักสูตรกลยุทธ์และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจในเอเชีย หรือ Strategy and Innovation for Businesses in ASIA (SIBA) ซึ่งจะช่วยติดอาวุธให้ผู้บริหารมีทักษะการวางกลยุทธ์ที่โดดเด่น ขยายคอนเนคชัน และอัดแน่นประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายอุตสาหกรรม เพื่อชิงความได้เปรียบการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลก

รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจด้าน “กลยุทธ์และนวัตกรรม” สำคัญต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถพัฒนาให้ธุรกิจมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในยุคที่มีการแข่งขันสูง รวมถึงช่วงที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจ และยุคที่พฤติกรรมของลูกค้า – กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดความต้องการใหม่โดยไม่รู้จบ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกธุรกิจก้าวทันกระแสของโลกปัจจุบัน และผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูงมีทั้งสกิลด้านนวัตกรรม และการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการจัดการองค์กร CMMU จึงได้ร่วมมือกับ MIT Sloan School of Management สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจระดับโลก จัดทำหลักสูตรกลยุทธ์และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจในเอเชีย หรือ Strategy and Innovation for Businesses in ASIA (SIBA) ขึ้น เพื่ออัปเดทข้อมูลบนโลกธุรกิจให้ทันทุกเทรนด์ พร้อมทั้งศึกษากับ Case Study ที่อยู่ในกระแส พร้อมผู้เชี่ยวชาญในสนามธุรกิจตัวจริง เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็น MVP ในโลกธุรกิจ

นอกจากนี้ประเทศไทยยังติด ท็อป10 ประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดในเอเชีย จากดัชนีชี้วัดอิทธิพลในเอเชีย (The Asia Power Index) ที่เผยแพร่โดย สถาบันโลวี ประเทศออสเตรเลีย โดยประเทศไทยมีความเข้มแข็งที่สุดในตัวชี้วัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นหลักสูตร SIBA จึงมุ่งพัฒนาผู้บริหารให้สามารถพาธุรกิจไปสู่สนามการแข่งขันได้ไม่ใช่เพียงแต่ในระดับประเทศ แต่ยังเป็นในระดับภูมิภาคเอเชีย และสามารถต่อยอดพัฒนาศักยภาพจากหลักสูตรดังกล่าวไปสู่ในระดับโลกได้ในอนาคต ผ่านหลักสูตรการเรียนที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) จะช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงปัญหาได้อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงหลังจากจบจากหลักสูตร ทั้งนี้ การเรียนหลักสูตร SIBA ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ในงานด้านนวัตกรรม และการวางกลยุทธ์ด้านการจัดการองค์กร การบริหารงานภายใน หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานในการสร้างหรือขยายคอนเน็คชันที่แข็งแกร่งในวงการธุรกิจอย่างกว้างขวางทั้งจากคณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อนร่วมชั้นอีกด้วย

“หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in ASIA (SIBA) นอกจากจะมุ่งเน้นส่งเสริม ให้กลุ่มผู้บริหารระดับสูงสามารถกำกับดูแลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ยังมุ่งหวังที่จะเตรียมพร้อมให้เข้าใจ และเผชิญกับโลกดิสรัปชั่นได้อยู่ตลอดเวลา โดยในหลักสูตรมีบทเรียนและวิชาที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น Design Thinking ที่จะช่วยพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบของผู้บริหาร Disruption in Health Care Industry ที่จะทำให้เข้าใจว่าการดิสรัปชันเกิดขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจไม่เว้นแม่แต่ธุรกิจสุขภาพ และFintech สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้ศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดโดยอาจารย์และวิทยากรพิเศษที่มากไปด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เช่น รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เป็นต้น นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับ ผู้บริหารภาครัฐ ผู้นำในองค์กรรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารภาคเอกชน เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ บอร์ดบริหารองค์กร ซึ่งล้วนแล้วแต่มีบทบาทที่สำคัญต่อการกำหนดและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่วางเอาไว้”

รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ หรือ CMMU Executive Education Center ที่ CMMU ก่อตั้งขึ้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ผ่านงานวิจัย และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ ส่งตรงถึงผู้บริหารแล้ว ล่าสุดยังมีการจัดเสวนาหัวข้อ “Innovation Strategies and Competitive Advantage Talks กลยุทธ์และนวัตกรรม กับการได้เปรียบเชิงการแข่งขันในโลกปัจจุบัน” ดำเนินการจัดงาน นำโดย รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดี CMMU และดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ SIBA ที่รวบรวมผู้บริหารระดับสูง ศิษย์เก่าหลักสูตร SIBA จากหลากหลายอุตสาหกรรม  อาทิ ผู้บริหารด้านธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจการบิน  เพื่อให้เห็นถึงมุมมองการใช้ทักษะทางด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม จากประสบการณ์จริงที่แตกต่างกันจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ โดย CMMU มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ก้าวไปสู่การทำธุรกิจที่สร้างสังคมให้ยั่งยืนต่อไ


ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามข้อมูลที่
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
โทรศัพท์ 02-206-2000 099-336-5966  คุณปรัถมา แก้วเจริญ
หรือเพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL)