19 มิถุนายน 2566

กรมการท่องเที่ยวบุกตลาดภาพยนตร์เชี่ยงไฮ้

เชิญชวนผู้ผลิตภาพยนตร์จีนถ่ายหนังในไทย คาดรายได้กว่า 1,300 ล้านบาท

กรมการท่องเที่ยว โดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (Thailand Film Office) เข้าร่วมออกคูหานิทรรศการในงานตลาดภาพยนตร์ (Film Market ภายใต้เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองเชี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 25 (25th Shanghai International Film Festival) ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2566 ดึงผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวจีนที่มีศักยภาพเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 เป็นต้นไป จำนวน 10 ราย คาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า 1,300 ล้านบาท

นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ต่างประเทศ

นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ต่างประเทศ กล่าวว่า “Thailand Film Office เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานชาติเชี่ยงไฮ้เป็นประจำทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระ บาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ต้องจัดงานในรูปแบบออนไลน์มาเป็นเวลา 3 ปี แในปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มเป้าหมายจะได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในคูหานิทรรศการ รวมทั้งได้สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย"

ภายในคูหานิทรรศการครั้งนี้ตกแต่งด้วยภาพวัดสิรินธรวราราม หรือ วัดภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีความสวยงามโดดเด่นด้วยการออกแบบลวดลายที่พื้นรอบอุโบสถเป็นลายไทยสะท้อนแสง และนำข้อมูลสมุดภาพสถานที่ถ่ายทำ สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยไปประชาสัมพันธ์ มีการนำเทคโนโลยีจอภาพ Touch Screen แสดงภาพและข้อมูลในรูปแบบ Interactive โดยเฉพาะการแนะนำสถานที่ถ่ายทำที่แปลกใหม่ (Unseen Location) ตัวอย่างภาพยนตร์ที่เคยเดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย อาทิ Lost in Thailand, Detective Chinatown, Sheep Without a Shepherd เป็นต้น รวมถึงการแนะนำมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำในรูปแบบการคืนเงิน Cash Rebate ร้อยละ 15-20 เพื่อสร้างแรงจูงใจดึงดูดให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวจีนเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น


งาน Shanghai Film Market ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2566 มีผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวจีนและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่องตลอด 3 วัน จำนวนรวมมากกว่า 300 คน โดยคาดว่าจะมีผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวจีนที่มีศักยภาพซึ่งสนใจเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 เป็นต้นไป จำนวน 10ราย คาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า 1,300 ล้านบาท