06 มิถุนายน 2566

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ

ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ดำเนินโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำหลักสูตรโครงการ From Gen Z to be CEO บรรจุในรายวิชาหลัก เพื่อร่วมส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ พร้อมจัดอบรมแบบไฮบริดผ่านช่องทางออนไลน์และออนไซต์เต็มรูปแบบ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 6,000 คน โดยในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี นายนิมิตร ฆังคะจิตร พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Gen Z เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อย่างคับคั่ง

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ “กล่าวว่า ในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการดำเนินโครงการ From Gen Z to be CEO ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และสำหรับการอบรมในปีนี้ มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการมากกว่า 6,000 ราย นับเป็นความน่ายินดียิ่ง และเหมาะสมแล้วกับรางวัล “สถาบันการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 และ 2565” ที่กระทรวงพาณิชย์ได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถือเป็นเครื่องการันตีในวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ และพร้อมเดินเคียงข้าง สนับสนุนน้องๆ อย่างเต็มที่ ให้สามารถก้าวสู่การเป็นซีอีโอเจนซีที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการในปี 2566 นี้ จะได้ Top 100 และ Gen Z Ambassadors จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การเป็นซีอีโอให้กับเจนซีในรุ่นต่อๆ ไปค่ะ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า
“รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้ได้รับความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้และจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้ เติบโต และขยายโอกาสไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง มทร.ธัญบุรีได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ From Gen Z to be CEO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  ซึ่งในปีการศึกษา 2566 ได้ผลักดันให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการเรียนรู้จากโครงการสามารถนำผลการเรียนรู้ดังกล่าวมาเทียบเป็นผลการเรียนในรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการได้ รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา TOP100 ที่มีความประสงค์เดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศอีกด้วย มทร.ธัญบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสและความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการดี ๆ เช่นนี้ในโอกาสต่อ ๆ ไป สุดท้ายต้องขอขอบคุณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ที่
ได้ตระหนักถึงคุณค่าของกลุ่มคน Gen Z โดยุม่งเน้นที่จะพัฒนาและสร้างโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าถึงองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น CEO ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป” 

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า “ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความกรุณา มทร.ธัญบุรี มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการเริ่มต้นในปีแรกมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน มาในปีนี้เป็นปีที่เราสร้างประวัติการณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการวันนี้ กว่า 6,000 คน ต้องขอบคุณท่านอธิการบดีที่เล็งเห็นถึงประโยชน์และออกนโยบายให้จัดโครงการนี้ และสนับสนุนให้นำหลักสูตรอบรมของโครงการมาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน และโครงการ From Gen Z to be CEO นี้สามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีฝันอยากเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยพยายามขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงอยากจะขอให้นักศึกษา ตั้งใจเล่าเรียน ฟังประสบการณ์ และเรียนรู้แรงบันดาลใจ หวังว่านักศึกษาของเราจะเป็นหนึ่งของการร่วมการสร้างประวัติศาสตร์ให้ มทร.ธัญบุรีได้รับรางวัลในฐานะสถาบันที่ส่งเสริมโครงการนี้อย่างจริงจัง และหวังว่านักศึกษาของเราจะได้เป็น Gen Z Ambassador ของโครงการ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เราจะไปด้วยกันข้างหน้า และมหาวิทยาลัยจะรอดูความสำเร็จของลูกๆ ในอนาคต แล้ววันหนึ่งท่านจะเป็นศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ ฟัง ในความสำเร็จต่อไป เพราะ มทร.ธัญบุรี บ้านหลังนี้มีอนาคตสำหรับทุกคน”

โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 มีจำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. ประสบการณ์จาก CEO สู่แรงบันดาลใจ โดย คุณธัชพล ชลวัฒนสกุล ผู้บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) 2. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ โดย  ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน 3. ความรู้เบื้องต้นและ Logistics เพื่อการส่งออก โดย คุณปณต บุณยะโหตระ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4. ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ: Road to Entrepreneurs โดย คุณพรชัย พัวพัฒนขจร ประธานบริษัท Fruit Organic Co.,Ltd. 5. การตลาด E-Commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย คุณนพดา อธิกากัมพู ประธานกรรมการ บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด คุณธเธียร อนุจรพันธ์ Thailand Head of Strategic Partnership & Business of Amazon Global Selling Thailand และคุณเจริญ หิรัญตระกูล Partnership Manager, Payoneer Inc. และ 6. แนวคิดการทำธุรกิจสู่สากล : Internationalization โดย คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำการสอบวัดผลผ่านระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Wisimo เพื่อประเมินผลต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดเป็นนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  รวมถึงนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถนำผลการสอบมาเทียบเกรดรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการของ มทร.ธัญบุรี ได้ หรือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 อันดับแรก จะได้สิทธิพิเศษในการเลือกสถานที่ฝึกงานในบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) และยังมีทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี โดยในปีที่ผ่านมา ได้ให้ทุนกับ “Mengleng Ven” หรือ “ไม้” นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงาน ณ สคต. ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และสนับสนุนทุนให้กับ “นางสาวพิณภัสสร ฉัตรจิรพัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงาน ณ สคต. ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

สำหรับการอบรมในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566) จัดอบรมระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2566 โดยจัดในรูปแบบออนไซต์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “ที่สุดของโอกาส ที่สุดแห่งการเป็น CEO
 อาจเป็นคุณ กระทรวง พาณิชย์พร้อมเดินหน้าปั้น Gen Z รุ่นที่ 4 สู่การเป็น CEO ตัวจริง ภายใต้โครงการ From Gen Z to be CEO”

โดยสามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/nea.ditp/