23 พฤษภาคม 2566

เสวนา “อนาคตประเทศไทย จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย”


ภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และ สมาคมวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานจัดงานเสวนาเรื่อง “อนาคตประเทศไทย จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย” 


โดยเชิญ ศ.ดร. กระแส ชนะวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  วทันยา บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์  สมชัย ศรีสุทธิยากร พรรคเสรีรวมไทย  ไพบูลย์ นิติตะวัน พรรคพลังประชารัฐ  ประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และอดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และ ยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาเป็นผู้ร่วมเสวนา 


สถานที่ : ห้องบอลรูม 1  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน