17 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก แล้ววันนี้!

     มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (Southeast Bangkok University) หรือ SBU สถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงความเชี่ยวชาญในการผลิตมืออาชีพป้อนตลาดงานมาเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2566 เร่งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใน 5 คณะโดยทุกหลักสูตรออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดงานของภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงหลังจากวิกฤตโควิดเริ่มคลี่คลาย และทุกหลักสูตร ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

     จากการเปิดเผยของ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก “SBU ของเรามุ่งมั่นให้บริการทางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย ในระดับปริญญา บัณฑิตและบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตมืออาชีพป้อนตลาดงานมาเป็นเวลาถึง 23 ปี บัดนี้เมื่อเราได้เปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ SBU ก็ยิ่งทุ่มเท ผลักดันการบ่มเพาะและสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มีศักยภาพ และมี คุณภาพเพื่อป้อนตลาดงานที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นหลังการคลี่คลายของวิกฤตโควิด เรามุ่งหวังที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค  โดยการทำหน้าที่ศูนย์กลาง การให้บริการ ทางวิชาการที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ตอกย้ำบทบาทของ SBU ในฐานะ ‘มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม’ ตามสโลแกนของเรา  และเร่งพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานสากลระดับภูมิภาค”

     ดร. สมศักดิ์ กล่าวเสริมว่า หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566 มีทั้งภาคปกติและภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ นอกจากนี้ ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี แบบ Online Learning ที่สามารถเรียนทางไกลได้ผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย

     สำหรับในระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครใน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย MBA หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBAMSc Logistic & Supply Chain Management หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน MSIT หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ MEd หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     ในขณะที่หลักสูตรระดับปริญญาเอก เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อยอดสายอาชีพใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     ผู้สนใจสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.southeast.ac.th โดยภาคปกติและภาคสมทบเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2744  7356-65 ต่อ 100-106