12 พฤษภาคม 2566

ครั้งแรกของโลก!!! APCO เปิดโครงการ “สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ที่ Bye Bye HIV”

รับผู้ติดเชื้อที่ตรวจไม่พบเชื้อแล้วเข้าทำงานเป็นที่ปรึกษาโครงการ Bye Bye HIV ชี้ถึงเวลาเปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องโรคเอดส์  และให้โอกาสผู้ติดเชื้อมีที่ยืนในสังคม


ครั้งแรกของโลก!!!   บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ผู้นำนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากสารสกัดพืชธรรมชาติของไทย และทีมนักวิจัย  Operation  BIM  ก้าวไปอีกขั้น เปิดโครงการ “สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ Bye Bye HIV แล้ว”  คือตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องแล้ว  เข้าทำงานกับบริษัทกับตำแหน่งอันทรงคุณค่า  “ที่ปรึกษาโครงการ Bye Bye HIV”  ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและให้กำลังใจผู้ติดเชื้อ HIV ในไทย ด้านสองผู้ที่เคยติดเชื้อและได้งานที่ APCO  สุดปลื้ม  ฝันเป็นจริง นอกจากบอกลาเชื้อ HIV และความทุกข์ทรมานได้แล้ว  ยังมีโอกาสเดินหน้าชีวิตใหม่ ทำงานช่วยคนที่ติดเชื้อให้สามารถ Bye Bye HIV ได้

ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO  และหัวหน้าทีมนักวิจัย Operation  BIM เปิดเผยว่า  บริษัท ได้ริเริ่มโครงการ  Bye Bye HIV  ขึ้นเมื่อวันเอดส์โลก ปี 2565  หลังจากประสบความสำเร็จในการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากสารสกัดพืชกินได้ 5 ชนิด    ที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ไทย Operation BIM   ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น  โดยไม่เพียงสามารถบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ไม่เคยใช้ยาต้านไวรัส ให้ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องจำนวน 14  ราย เป็นครั้งแรกในโลก  และบำบัดผู้ที่เคยใช้ยาต้านไวรัส จนตรวจไม่พบเชื้อและสามารถหยุดยาต้านไวรัสได้เป็นผลสำเร็จจำนวน 14  ราย เป็นครั้งแรกในโลก   จากความสำเร็จครั้งนี้  ในปีนี้ APCO จึงได้ก้าวไปอีกขั้นเปิดโครงการ “สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ Bye Bye HIV แล้ว”  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ กำลังใจ และให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงกระบวนการบำบัดจนตรวจไม่พบเชื้อได้มากขึ้น

ภายใต้โครงการ “สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ที่ Bye Bye HIV แล้ว”   APCO จะรับผู้ที่เคยติดเชื้อที่สามารถ Bye Bye HIV  ได้สำเร็จ  คือตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่อง มีสุขภาพแข็งแรง และหยุดใช้ยาต้านไวรัสแล้ว100%  เข้าทำงานที่บริษัทในตำแหน่ง “ทีปรึกษาโครงการ Bye Bye HIV” มีเงินเดือนและสวัสดิการเหมือนพนักงานทุกคน  โดยมีหน้าที่สำคัญคือให้คำแนะนำผู้ที่อยู่ในระหว่างการต่อสู้กับความทุกข์เข็ญจากโรคร้ายนี้ ให้กลับมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติเช่นเดียวกับตน  ทั้งนี้ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับผู้ที่สามารถ Bye Bye HIV แล้ว 2 คน  และมีแผนที่จะรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ผู้ที่เคยติดเชื้อเหล่านี้ เคยผ่านความทุกข์เข็ญจากการดำรงชีวิตด้วยการทำมาหาเลี้ยงตัวเอง และการไม่ได้รับความเสมอภาคจากสังคม  ปัจจุบันผู้เคยติดเชื้อที่ตรวจไม่พบเชื้อ ที่เราเรียกว่า  Bye Bye  HIV  เหล่านี้มีสุขภาพแข็งแรงมาก โดยผลตรวจสุขภาพออกมาชัดเจนว่า นอกจากจะตรวจไม่พบเชื้อ HIV/AIDs  ยังมีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันสูงมากกว่าคนปกติ และมีหน้าตาและผิวพรรณที่ดูดี เพราะเทโลเมียร์ (ส่วนปลายของโครโมโซม) มีความยาวมากกว่าคนปกติทั่วไป  จึงเป็นเครื่องยืนยัน ว่าผู้ที่ Bye Bye  HIV   อยู่ในสภาพที่พร้อมจะดำรงชีวิตในสังคมต่อไป หัวใจสำคัญคือ การให้โอกาสให้พวกเขาได้กลับมา มีชีวิตใหม่”

“คุณวิว”   ซึ่งเป็นคนแรกของโลกที่ได้เข้าทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการ Bye Bye HIV กับบริษัท APCO  กล่าวว่า  ตนได้รับผลข้างเคียงจากไวรัส ซึ่งหลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO สุขภาพดีขึ้นอย่างรวดเร็ว  และตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่อง  โดยผลตรวจล่าสุดมีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน CD4 ถึง  705   และได้หยุดใช้ยาต้าน ถือเป็นผู้ Bye Bye HIV มา 5 เดือนแล้ว  “ขอบคุณกำลังใจจากลูกที่อยู่เคียงข้างตลอด  และขอบคุณ APCO ที่รับเข้าทำงาน เหมือนมีชีวิตใหม่ ตั้งใจจะทำงานช่วย ผู้ติดเชื้ออื่นๆ และอยากให้สังคมเห็นคุณค่า ศักยภาพ และให้โอกาสผู้ติดเชื้อ”

“คุณดิน”    ซึ่งเป็นคนที่สองของโลกที่ได้เข้าทำงานเป็นที่ปรึกษาโครงการ Bye Bye HIV กล่าวว่า  “ ขอบคุณกำลังใจจากครอบครัว และทีมงาน APCO     ผมเหมือนมีชีวิตใหม่ อยากให้ทุกคนในสังคมเลิกรังเกียจและด้อยค่าผู้ติดเชื้อ เพราะผู้ติดเชื้อก็มีศักยภาพและความสามารถไม่ด้อยกว่าคนทั่วไป  ผมอยากให้ผู้ติดเชื้อทุกคนลุกขึ้นและแสดงให้ทุกคนเป็นว่าเราก็มีคุณค่าและศักยภาพไม่ต่างจากคนทั่วไป”

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ที่ Bye Bye HIV  นับเป็นโครงการแรกๆของโลกที่เปลี่ยนความเชื่อในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDsไปตลอดกาล   และเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของการรักษา HIV/AIDS ในประเทศไทย คือจากเดิมที่เชื่อว่าเป็นเอดส์รักษาไม่ได้ ไม่มีทางหาย แต่จากการที่ คุณดิน คุณวิว  ยินดีที่เปิดเผยตัวเองต่อสาธารณชน โดยล่าสุดไปร่วมบอกเล่าเส้นทางการ Bye Bye HIV และให้กำลังใจผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ ผ่านรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 อสมท. และมีความตั้งใจที่จะร่วมกับ APCO ใน ในการช่วยผู้ติดเชื้ออื่นๆ ให้ Bye Bye HIV ได้สำเร็จ  เชื่อมั่นว่าจะทำให้สังคมมีความเข้าใจและให้โอกาสกับเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ทรมานจากโรคร้ายนี้มากขึ้น  และสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่ Bye Bye HIV ได้เพิ่มอีก เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการรักษา HIV/AIDS ได้สำเร็จ และพร้อมให้ประเทศอื่นนำไปใช้ ให้มีผู้Bye Bye HIV ได้สำเร็จทั่วโลกเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาในโครงการนี้ ยังจะได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ Bye Bye HIV กับมูลนิธิ “พอ” ในการช่วยเหลือเด็กติดเชื้อที่ด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่างๆ หรือที่ส่งต่อมาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย    

ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS  จำนวนมากถึง 38 ล้านคนทั่วโลก ขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อถึง HIV  520,345  ราย  และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละกว่า 6,400 ราย   หัวใจสำคัญทำให้ประเทศไทย ยืนหนึ่งเป็นประเทศแรกของโลก ที่สามารถช่วยผู้ที่ติดเชื้อ HIV/AIDS ให้ Bye Bye HIV ได้เป็นผลสำเร็จ คือ การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ของทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขาภายใต้ Operation BIM  นำโดย ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา   ซึ่งทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆมาต่อเนื่องกว่า 18 ปี  จนสามารถค้นพบสูตรนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากสารสกัดพืชกินได้ 5 ชนิด คือ มังคุด ถั่วเหลือง งาดำ ใบบัวบก และฝรั่ง ที่ล้วนเป็นพืชกินได้ของไทย จึงมีความปลอดภัย   โดยกลไกสำคัญคือ การกระตุ้นการทำงานเซลเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th 17   ให้ไปกระตุ้นการทำงานของ Killer T Cell   หรือ เซลทีพิฆาต   ที่เปรียบเหมือนเซลอัศวินของร่างกาย   ให้ไปทำลายเชื้อร้าย  ให้หมดฤทธิ์และค่อยๆสลายตัวไป จนตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่อง หรือ Bye Bye HIV ในที่สุด   

ทั้งนี้ในปี 2558 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ประกาศรับรอง นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ ของ APCO ให้เป็นนวัตกรรมของชาติไทย สำหรับเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี  และ ในปี 2559  ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Bye Bye HIV   

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.byebyehiv.com/ 
หรือติดต่อ  Call Center 1154  หรือ Add LINE:@bim100callcenter