05 เมษายน 2566

“คิตตี้-กิจติพร” นำทีม mrs. เข้าพบ อธิการบดี Stamford

เมื่อเร็วๆนี้  คณะนางงาม Mrs.Thailand World 2022  เข้าพบท่านอธิการบดี ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ณ  มหาวิทยาลัย นานาชาติ Stamford International University วิทยาเขตพระรามเก้า กรุงเทพฯ  นำทีมโดย
“คุณ กิจติพร นันท์ตานนท์  ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs thailand world ศิษย์เก่าแสตมฟอร์ด MBA   การันตีความงามโดยตำแหน่ง Mrs.Thailand World 2021  ปัจจุบันถือลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองประกวด มาพร้อมสาวงาม Mrs.Thailand World 2022 อาทิ คุณ มนกานต์ บุญสนอง  รองอันดับ 2  คุณรวิพิมพ์ ชุมสาย ณ อยุธยา รองอันดับ 4 และ คุณดาริณ ธาดาลิขิต เจ้าของตำแหน่ง นักธุรกิจ เพื่อสังคม บนเวที Mrs Thailand world 2022 


ในกาลนี้ คณะนางงาม Mrs.Thailand World ได้เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในฐานะที่ทางมหาวิทยาลัย Stamford International University ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด  ภายใต้แนวคิด “มากกว่าความสวยคือความสามารถ”  เวทีที่ไม่ได้คัดสรรแค่เพียงความสวย เท่านั้น แต่..!  พวกเราคือ Roll Model ของสตรี ปัจจุบัน M Power มีอิทธิพลบทบาทมากนอกเหนือจากความเป็นแม่ ต้องมีทั้งการบริหารจัดการที่ดี ด้านครอบครัว ธุรกิจ สังคม และการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมที่จะส่งต่อ ..เป็นผู้ให้..! “ยิ่งให้ยิ่งได้” Mrs Thailand World  องค์กรเพื่อสตรี  ยึดมั่นบนความชัดเจนของบริบท เป็นเวทีที่ส่งเสริมศักยภาพสตรี  

ในการหารือครั้งนี้ เป็นเรื่องความร่วมมือในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้หญิงยุคใหม่ และโครงการบำเพ็ญประโยชน์ CSR ต่างๆ เพื่อสังคมต่อไป 


ต้องขอขอบพระคุณ ท่านที่ปรึกษา และอธิการบดี มหาวิทยาลัย นานาชาติ แสตมฟอร์ด ดร.อภิเทพ แซ่โคว้ ,ดร.ภคมณฑน์  สาสะตานนันท์ ที่ให้การสนับสนุน มาโดยตลอด และยังส่งตัวแทน อย่าง คุณ
“เบญจมาส อ่วมสอาด มาร่วมเป็น คณะกรรมการ ในการตัดสิน การประกวด Mrs Thailand World 2022