23 เมษายน 2566

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายอุดม มัตสยะวนิชกูล  ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอรรถยุทธ์ 

ศรีสมุทร  เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 13 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 28 เมษายน 2566 พร้อมร่วมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้กับคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย และการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆ นี้