10 เมษายน 2566

คอตโต้ ต้อนรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของนวัตกรรมวัสดุตกแต่ง รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคเจนใหม่

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โดย นายปราปต์ พึ่งรัศมี  Marketing Manager  และ นายณัฏฐ์ เจนสิราสุรัชต์ Technical Services Manager ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พร้อมฟังคำบรรยาย อบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ของสินค้าทั้งในกลุ่มกระเบื้องเซรามิกและสุขภัณฑ์ เพื่อรองรับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในเจนเนอเรชั่นที่โชว์รูม COTTO Life
ภายในเอสซีจี โฮม เอ็กซ์พีเรียนซ์ โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)