28 เมษายน 2566

โฮมโปร ร่วมกับ กฟผ. สร้างสรรค์ “ผ้าม่านประหยัดพลังงาน” เบอร์ 5

นวัตกรรมลดร้อนประหยัดไฟฟ้า เจ้าแรกในประเทศไทย

โฮมโปร ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สร้างสรรค์นวัตกรรม “ผ้าม่านประหยัดพลังงาน” ผ้าม่านเบอร์ 5 ขึ้นเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ช่วยลดความร้อนในบ้าน พร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภคใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันการบริหารจัดการพลังงานภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวอิษฏพร ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มงาน Design & Product Development บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หนึ่งในเป้าหมายของบริษัทคือการทำธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะการแก้ปัญหาอุณหภูมิในบ้านสูงจากสภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น และทำให้เกิดค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย โดยโฮมโปรได้ร่วมกับพันธมิตร อย่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) คิดค้นนวัตกรรมผ้าม่านประหยัดพลังงานขึ้นเป็นเจ้าแรกในประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคอยู่บ้านอย่างสบายและตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพลังงาน

โฮมโปร ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สร้างสรรค์นวัตกรรม “ผ้าม่านประหยัดพลังงาน” ผ้าม่านเบอร์ 5 ขึ้นเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ช่วยลดความร้อนในบ้าน พร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภคใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันการบริหารจัดการพลังงานภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวอิษฏพร ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มงาน Design & Product Development บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หนึ่งในเป้าหมายของบริษัทคือการทำธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะการแก้ปัญหาอุณหภูมิในบ้านสูงจากสภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น และทำให้เกิดค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย โดยโฮมโปรได้ร่วมกับพันธมิตร อย่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) คิดค้นนวัตกรรมผ้าม่านประหยัดพลังงานขึ้นเป็นเจ้าแรกในประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคอยู่บ้านอย่างสบายและตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพลังงาน

สำหรับนวัตกรรมผ้าม่านประหยัดพลังงาน หรือ “ผ้าม่านลดร้อนอยู่สบาย” สร้างสรรค์ขึ้นจากแบรนด์ Home Living Style (HLS) โดยใช้คุณสมบัติการช่วยป้องกันแสงแดดและความร้อน มาช่วยปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้มีอุณหภูมิที่อยู่ได้อย่างสบาย โดยผลการทดสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) พบว่ามีค่าการลดความร้อน ได้มากกว่า หรือเท่ากับ 17% รวมถึงยังมีแนวคิดสร้างความสบายให้ผู้บริโภค ทั้งในด้านลดแสงแดดสร้างความสบายตา รับรองด้วยมาตรฐาน SMART FABRIC UV ในการกรองรังสี UVA/UVB ได้มากกว่า 90% พร้อมตัวเลือกหลายรูปแบบที่สั่งตัดได้เองตามชอบ ทั้งผ่านม่าน BLACKOUT และผ้าม่าน DIM-OUT รวมให้เลือกมากกว่า 32 รายการ รับรองด้วยสัญลักษณ์เบอร์ 5 จาก กฟผ. 

 ด้าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพในระดับสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และผ้าม่านประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้จริง ตอบโจทย์การลดใช้ไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ และเป็นตัวเลือกในการส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการพลังงานในภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี