12 เมษายน 2566

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่นได้รับ ตราสัญลักษณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ ประจำปี 2566

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่นได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย หรือ (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ จาก TCEB โดยมีคุณบัณฑิต มาลัยลักษณ์ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ ประจำปี 2566  ณ อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น บริการห้องประชุมใหญ่ที่สุดในเชียงราย รองรับแขกได้ตั้งแต่10 -1,500คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และพนักงานมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนา และบริการที่เป็นเลิศเพื่อประสบการณ์ในการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปฎิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม  และนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในระดับสากล (MICE Sustainability Thailand)