14 มีนาคม 2566

สุนทร - อารยา อรุณานนท์ขัย บริจาคเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


สุนทร - อารยา อรุณานนท์ขัย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี และโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น บริจาคเงิน 1,000,000 บาทสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

โดยมี พันเอกนพ.ปิยลาภ วสุวัต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ถนนราชวิถี