10 มีนาคม 2566

การรถไฟฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการ เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับกรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

การรถไฟฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา โชว์ความพร้อมระบบดูแลผู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมประชุมและศึกษาดูงานการสาธิตระบบกู้ชีพฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับกรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการรถไฟฯ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ทันเหตุการณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการของการรถไฟฯนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ประชุมร่วมกับการรถไฟฯ เพื่อบูรณาการด้านความปลอดภัยร่วมกัน ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีผู้บริหารการรถไฟฯ ให้การต้อนรับ และแนะนำการสาธิตรับชมระบบกู้ชีพฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์การรถไฟฯ มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพประจำสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้โดยสาร กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ขณะเดียวกันได้จัดมาตรการรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่มากกว่า 1,100 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานี รวมถึงยังมีหุ่นยนต์ต้อนรับ รถเข็นอัจฉริยะ และระบบรักษาความปลอดภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยกระดับคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยขั้นสูงในสถานีด้วยเทคโนโลยี 5G สามารถตรวจจับความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารและแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

นอกจากนี้มีการติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (AED) ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีอื่นๆ รวมทั้งบนขบวนรถ เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้โดยสารที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในกรณีฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิตลงได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมหารือในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาการใหบริการ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหลักอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมทั้งยินดีเปิดรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในด้านต่างๆ จากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการ

Facebook ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย (red arrow right)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0f2B9W8snFDw3hHtJA853ZDRovAepSpuNJyB6CXMBJXYvr5RgusQHzEpxT2k8Fo58l&id=100064440019733

Facebook สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ Krung Thep Aphiwat Central Terminal (red arrow right)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RnRjUvYtXwuAcRFgoBvdh3EwFdsL918meyhr94hRNdxPykE3UrkJWqNACfVbE3mRl&id=100064695463226

INSTAGRAM SRT OFFICIAL (red arrow right)https://www.instagram.com/p/CpmvWeuvdps/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Twitter SRT OFFICIAL @PR_SRT
(red arrow right)https://twitter.com/pr_srt/status/1634143387463892993s=46&t=V_q6JmEIpE8z9fsPEbzgVA