22 กุมภาพันธ์ 2566

ทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม “AICute”

ทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม “AICute” เว็บแอปพลิเคชันที่มีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคหัวใจ ช่วยให้แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนเครื่องมือและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจสามารถตัดสินใจและเลือกส่งผู้ป่วยตรวจหัวใจได้รวดเร็วขึ้น ทำให้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/14mnI721ko8hQYVv9iSXERJMcZMh-uQMy?usp=sharing