23 มกราคม 2566

การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ในพื้นที่โครงการสวางคนิวาสสภากาชาดไทย

แนวทางการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ในพื้นที่โครงการสวางคนิวาส สภากาชาดไทย


เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนองค์กร และ ศ.เกียรติคุณ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานร่วมการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ในพื้นที่โครงการสวางคนิวาส สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการชลประทานสมุทรปราการ ณ สำนักงานอาคารที่พักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย

ที่ประชุมได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวางใน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านกฎหมาย  ด้านเทคนิค วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ตั้งของแท่งคอนกรีตที่ขวางทางระบายน้ำใต้สะพาน ที่ติดตั้งปั้มน้ำเสีย ตู้ควบคุมไฟฟ้า บ่อพักน้ำเสีย (ของเดิมซึ่งไม่ได้มีการใช้งาน) และการทำงานของประตูน้ำที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีข้อสรุปในการดำเนินการต่อไปร่วมกัน ดังนี้ ทุกหน่วยงานจะไปค้นหาเอกสาร  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลอ้างอิง ที่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ สำหรับในประเด็นสิ่งแวดล้อม  

             
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะจัดทำรายงานแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และนำส่งให้กับสภากาชาดไทยเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เบื้องต้นขอให้สถานพักฟื้นสวางคนิวาส เปิด-ปิด ประตูระบายน้ำตามการขึ้น-ลงของน้ำตามธรรมชาติ  เพื่อให้น้ำมีการไหลเวียนมากขึ้น ให้น้ำดีไล่น้ำเสียออก ลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ หลังจากทุกหน่วยงาน  มีข้อมูลประกอบการพิจารณามากขึ้น จะจัดการประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่โครงการ  สวางคนิวาส สภากาชาดไทย อย่างยั่งยืนต่อไป