14 มกราคม 2566

เด็กเอ๋ยเด็กดี ผบ.ต.ช.ด.425 นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์หลายรูปแบบแสดงให้เด็กชมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2566

    เมื่อวันที่ 14 ม.ค.66 พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ต.ช.ด.425 ได้นำกำลังพลกว่า 50 นาย ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

      กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ ภารกิจ ต.ช.ด.425 อาทิ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ กิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อมวลชนขับกล่อมให้เด็กได้ชม ร่วมตอบปัญหามอบรางวัล อาหารเครื่องดื่ม ไอสครีมแก่เด็ก ซึ่งได้รับความสนใจทั้งเด็กและผู้ปกครองอย่างยิ่ง

     นอกจากนั้นยังได้มีหน่วยงานในพื้นที่ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ ได้นำกิจกรรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก    เพื่อฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2566 กันอย่างสนุกสนาน กิจกรรมแสดงออกของเด็กๆ ตอบปัญหาชิงรางวัล มอบของขวัญให้แก่เด็ก พร้อมอุปกรณ์การศึกษา การขับร้องเพลง รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย มีการแจกอาหารเครื่องดื่มแก่เด็กอย่างเต็มที่ทุกคน ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่เด็กเป็นอย่างมาก

    ทั้งนี้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กได้เห็นถึงความสำคัญที่จะเป็นอนาคตของชาติ กำลังที่สำคัญในกาปลูกฝังให้เป็นคนดี มีวินัย รู้จักหน้าที่ เคารพบิดามารดา ครูอาจารย์ พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เพียบพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาร่วมพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นต่อไป

.....................

ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป  รายงาน