05 ธันวาคม 2565

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ร่วมอำนวยความสะดวกพร้อมให้การต้อนรับ คุณชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตดินแดง ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลองห้วยขวาง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม)