15 ธันวาคม 2565

"พายเรือเพื่อบางปะกง" รณรงค์เลิกทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมในโครงการ “พายเรือเพื่อบางปะกง : เก็บขยะต้นแม่น้ำถึงอ่าวไทย เขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี  โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะนักเรียนลงเรือเก็บขยะจาก วัดแก้วพิจิตร ถึงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการพายเรือเพื่อบางปะกง  นำโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการโครงการฯ และประธานคณะกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี จัดระหว่างวันที่ 11-18 ธันวาคม 2565 ระยะทาง 240 กิโลเมตร จากต้นแม่น้ำบางปะกงถึงอ่าวไทยโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ ลำคลอง และหลอมรวมดวงใจของพี่น้องประชาชนจากต้นน้ำบางปะกงจนถึงอ่าวไทย ร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องชาวไทย รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ ในเรื่องปัญหาขยะ ปัญหาโลกร้อน และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งมีผลสำคัญในการสร้างความตื่นตัว และทำให้ขยะจากแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงอ่าวไทยมีจำนวนน้อยลงเพราะถ้าหากคนบางปะกง เลิกทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนตามลุ่มแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเพชรบุรี รวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสนับสนุนเรือท้องแบนจำนวน 2 ลำพร้อมพลขับน้ำมันเชื้อเพลิง และจัดส่งเจ้าหน้าที่ รพ. สต. พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนทุกจุด ที่มีการจัดกิจกรรมตลอดภารกิจซึ่งการพายเรือเก็บขยะตลอดสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี วันนี้สามารถเก็บขยะได้จำนวน 198 กิโลกรัม