10 พฤศจิกายน 2565

Thailand Film Office ร่วมออกคูหานิทรรศการงาน American Film Market ครั้งที่43

เมืองซานตาโมนิกา นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

กรมการท่องเที่ยว ร่วมออกคูหานิทรรศการงานAmerican Film Market ครั้งที่ 43ภายใต้ชื่อ Thailand Film Officeระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม Loews Santa Monica นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ผู้จัดหาสถานที่ถ่ายทำ (Location Manager) ให้เดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายกับคณะกรรมการภาพยนตร์ประเทศต่าง ๆ

นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว โดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (Thailand Film Office) เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงาน American Film Market

มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบันรวมระยะเวลา ๗ ปี โดยปีนี้กรมการท่องเที่ยวตกแต่งคูหานิทรรศการในรูปแบบ Theme Soft Power : Loy Krathong Festival เพื่อสื่อให้เห็นถึง Soft Powerของไทยด้าน Festival ผ่านการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย อันจะสร้างการรับรู้ 

การจดจำประเพณีของไทย ซึ่งถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศได้รับทราบงาน American Film Market ถือเป็นหนึ่งในงานตลาดซื้อขายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 80 ประเทศจากทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมงานในนามประเทศไทยครั้งนี้ มีผู้เยี่ยมชมคูหานิทรรศการของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวนมากกว่า 80 ราย จาก 11 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอาร์เจนตินา สาธารณรัฐอินเดีย แคนาดา สาธารณรัฐบัลแกเรีย สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นต้น และมีคณะถ่ายทำภาพยนตร์ขนาดใหญ่จำนวน 10 ราย จากสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ขนาดใหญ่ โดยคาดการณ์งบประมาณการลงทุนถ่ายทำในประเทศไทยจำนวนมากกว่า 2,000 ล้านบาท