28 ตุลาคม 2565

ปาฐกถาน่าฟัง!!

อานันท์ ปันยารชุน ประธาน อมาตยา เซ็น เลคเชอร์ ซีรีย์ พร้อมคณะจัดงาน โจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการผู้จัดการ Strategy613 และ ณพวงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานร่วมสมาคมศิษย์เก่า LSE ประเทศไทย เปิดปาฐกถาหัวข้อ “What We Owe Each Other” ว่าด้วยเรื่องพันธะสัญญาใหม่ต่อสัญญาประชาคมในศตวรรษที่ 21 โดย บารอนเนส มินุช ชาฟิค ผอ.โรงเรียนเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ลอนดอน (LSE) ร่วมเสวนากับ ศ. อมาตยา เซ็น (นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล) และ ศ. อลิซาเบธ โรบินสัน โดยมี จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มาร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

เรียงจากซ้าย

1.นาย โจ ฮอร์น พัธโนทัย

2.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

3.บารอนเนส มินุช ชาฟิค ผู้อํานวยการโรงเรียนเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ลอนดอน (LSE)

4.นาย อานันท์ ปันยารชุน

5.ศาสตราจารย์ อลิซาเบธ โรบินสัน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย Grantham, LSE 

6.ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

7.รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

8.น.ส.ณพวงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา