12 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้าน มหาดไทย มอบ “ไม้เท้า..สู่ย่างก้าว ที่มั่นคง”

ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน    


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางจิราภรณ์  โมสิกรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธาน มอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้สูงอายุ จาก อ. เมือง ที่สามารถเดินทางมาร่วมรับไม้เท้าด้วยตน เอง  จำนวน  5 ..  และมี อาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 5 ราย  มาร่วมรับไม่เท้า เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ  ทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น จำนวน 216 อัน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ  คุณจริฎา  วิวัฒนะ และครอบครัวผู้มีจิตศรัทธา  ที่มีจิตเมตตา มอบไม้เท้า ให้กับ ผู้สูง อายุ  และคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทราบว่า  กว่าจะไปหาซื้อไม้เท้าให้มีขนาดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการแต่ละราย  ต้องมีการสำรวจความต้องการ.. พร้อมระบุ   ส่วนสูง .เพื่อไปคำนวณ ..ให้ได้ไม้เท้าที่มี ขนาด ที่พอดี กับแต่ละคน และต้องไปตระเวณ หาซื้อจาก ร้าน ค้า ..และรวบรวมส่งมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล  ค่าขนส่งราคาค่อนข้างสูงกว่าจังหวัดอื่น แสดงถึงความตั้งใจของผู้มีจิตศรัทธา อย่างแท้จริง..ต้องขอขอบคุณแทนคนแม่ฮ่องสอน.ในสิ่งที่ท่านได้มอบไม้เท้าให้ในครั้งนี้..

   
นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวความเป็นมาของกิจกรรม ซึ่งไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการบริจาคโดย คุณจิรฎา วิวัฒนะ และครอบครัวผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 216 อัน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ  เป็นสะพานบุญ ..ได้ประสานงานร่วมกับนายกสมาคมชมรม

ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลผาบ่องในการนำไม้เท้าส่งมอบให้กับคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าในเขตพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป    

ทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.