30 สิงหาคม 2565

จุฬาฯ จัดงาน Chula Sustainability Fest 2022

จุฬาฯ จัดงาน  “Chula Sustainability Fest 2022”  ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี
จุฬาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

-  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และประกาศเจตนารมณ์เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกในจุฬาฯ

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แสดงปาฐกถาเรื่อง “นโยบายเพื่อเมืองที่ยั่งยืนและน่าอยู่ของทุกคน” และร่วมกิจกรรมพูดคุย “นิสิตถาม ผู้ว่าฯ ตอบ เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพฯ เมืองในฝัน” 

กิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้ง 3 วันประกอบด้วย นิทรรศการและการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน งานเสวนา Workshop นิทรรศการให้ความรู้ ศิลปะบำบัด ดนตรีในสวน ตลาดนัดสีเขียว Greenery Market และ Chula SDGs Market การฉายหนังกลางแปลง ฯลฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ในการปรับเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต การทำงานที่ส่งผลดีต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน