24 สิงหาคม 2565

ดนตรีทำให้ผมมีความสุข แต่ผมจะสุขที่สุดถ้าดนตรีสามารถส่งผลดีต่อแผ่นดิน

ร่วมสืบสานปณิธานป๋า ดื่มด่ำกับอรรถรสของการเเสดงวง SPO 26 สิงหาคม นี้ ที่หอเปรมดนตรี 

“ป๋า” พลเอกเปรม ติณสูลานนท์.  อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษผู้มีปณิธานแน่วเเน่ ในการทุ่มเทชีวิต เพื่อการรับใช้ชาติบ้านเมืองและแผ่นดินเกิด “ป๋า” เป็นที่รักและยังคงอยู่ในหัวคนใจของคนไทย

แผ่นดินเกิดของท่านคือจังหวัดสงขลา เมืองใหญ่สองทะเล แผ่นดินงามแห่งลุ่มทะเลสาบ มนต์เสน่ห์แดนใต้ ที่โอบล้อมผู้คนไว้ท่ามกลางหาดทรายขาวสะอาด เสียงคลื่นกล่อมเห่ และทิวเขาทอดยาวไกลจรดเเผ่นฟ้า  แผ่นดินอันงดงามด้วยผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม และเต็มไปด้วยความรัก ความสามัคคี สงบสุขร่มเย็นนี้
“ป๋า” เป็นชายชาติทหารที่ทำคุณประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองนานัปการอย่างเข้มแข็งแล้ว “ป๋า” ยังมีความอ่อนโยน ละเมียดละไม เป็นผู้มีเสียงดนตรีและบทเพลงอยู่ในหัวใจ จนเคยกล่าวไว้ว่า “ดนตรีทำให้ผมมีความสุข แต่ผมจะสุขที่สุดถ้าดนตรีสามารถส่งผลดีต่อแผ่นดิน” 

วันนี้ลูกหลานชาวสงขลา โดยมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ และ15 ภาคีเครือข่าย ร่วมกับนักดนตรีจากสถาบันการศึกษา เเละผู้รักเสียงเพลง ในจังหวัดสงขลา โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเสนาธิการ พร้อมสืบสานปณิธานรักบ้านเกิด และสานต่อแนวคิด โดยการจัดตั้งวงดนตรีฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้าขึ้น เพื่อมอบไว้ให้กับเเผ่นดิน และแสดงความเป็นอารยะของเมืองสงขลาในนาม วงดุริยางค์สากลฟิลฮาร์โมนิกแห่งสงขลา “ในความรำลึกถึงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์” Songkhla Philharmonic Orchestra (SPO) In remembrance of General Prem Tinsulanonda เป็นการรวมเอาสุดยอดฝีมือชาวสงขลา และลูกหลานใต้ที่มีอัจฉริยภาพด้านดนตรี มาร่วมกันนำเสนอบทเพลงอันทรงคุณค่า  โดยพร้อมใจกันจัดการแสดง รอบปฐมทัศน์ขึ้นในวันครบรอบชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ หอแสดงดนตรีอันทรงเกียรติของชาวสงขลา “หอเปรมดนตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ “


หอเปรมดนตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา หนึ่งในงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นภายใต้แนวความคิด การออกแบบสรรสร้างอัตลักษณ์ของอาคารที่งามสง่า และมีเอกลักษณ์เฉพาะด้านศิลปะการดนตรี ในมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา เพื่อเป็นหอแสดงดนตรีและมหรสพที่มีระบบโสตทัศนูปกรณ์ มาตรฐานสูง รังสรรค์ระบบ แสง สี เสียง ในการแสดงที่ดีที่สุดในระดับประเทศและภูมิภาค ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ พลเอก เปรม ติณสลานนท์ มีดำริให้สร้าง "หอเปรมดนตรี" ขึ้นเมื่อปี 2554 ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งสุนทรียภาพ ให้ดนตรีเป็นสื่อเติมเต็มความสุข ความสดชื่นและความบันเทิงใจ กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน แสดงถึงอารยวิถีที่ใช้ดนตรีเป็นสื่อภาษาสากลต่อมวลมนุษยชาติ


หอเปรมดนตรี นอกจากเป็นของขวัญ ฝากไว้ให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าคู่เมืองสงขลาแล้ว คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมสาธารณะที่สง่างาม ยกระดับคุณค่าเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ เป็นจุดศูนย์รวมในการส่งเสริมพัฒนาศิลปะการดนตรีเพื่อเยาวชนของแผ่นดินในภายภาคหน้า ด้านการดนตรีอย่างเต็มภาคภูมิ

วันนี้... "หอเปรมดนตรี" เปล่งประกายทอแสงอันเรื่องรอง ภายใต้ อมตะวาจา

"เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"ขอเชิญร่วมชมการแสดงรอบปฐมทัศน์ของวงดุริยางค์สากลฟิลฮาร์โมนิกแห่งสงขลา ในวันที่ 26 สิงหาคม นี้ รอบนักเรียนเวลา 13.30 ถึง 15.30 น. รอบประชาชนเวลา 17.30 ถึง 19.30 น. โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและรับชมการเเสดงดนตรีครั้งสำคัญของสงขลา ร่วมกันรับรสแห่งสุนทรียภาพผ่าน 14 บทเพลงเเห่งความสุข อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงคลาสสิก บทเพลงซึ่งประพันธ์โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  เพลงยอดนิยม ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ ประกอบเเสง สี เสียง และการเเสดงประกอบเพลงอันยิ่งใหญ่อลังการ 

นอกการรับชมการแสดงดนตรี ที่หอเปรมดนตรี ท่านยังสามารถเที่ยวชมเมืองสงขลา เมืองแห่งอารยธรรม ที่เริ่มต้นประวัติศาสตร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 22-24 ซึ่งมีสถานที่เที่ยวสวยๆ Unseen อีกมากมาย วัดดัง รวมไปถึงตลาด ที่ต้องไปช้อปชิม ไม่ว่าจะเป็น เกาะยอ ลิวงค์ จะนะ เขาคูหา วัดแหลมพ้อ หาดสมิหลา หาดชลาทัศน์ ย่านเมืองเก่าสงขลา เขาตังกวน ตลาดกิมหยง ตลาดน้ำคลองแห เป็นต้น