16 สิงหาคม 2565

พม. ชี้แจงข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางนิคมสร้างตนเองพระแสง สุราษฎร์ธานี ชำรุด

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า จากกรณีสื่อออนไลน์นำเสนอข่าวโครงการถนนลาดยาง ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีชำรุด  ตนได้สั่งให้ดำเนินตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที พบว่า ถนนดังกล่าว ใช้งบประมาณปี 2563 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคา คือ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิชาวุฒิกร" เข้าดำเนินการและก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า การก่อสร้างถนนดังกล่าวมีการประกันงานจ้าง กรณีชำรุดบกพร่องของงาน โดยจะครบกำหนดการรับประกันในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ซึ่งกรมฯ ได้ติดตามให้ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

สยามวิชาวุฒิกร" ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไข ซ่อมแซมความเสียหาย จำนวน 4 ครั้ง แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาดำเนินการซ่อมแซม  โดยผู้รับจ้างแจ้งว่า "จะเร่งจัดส่งช่างเข้าทำการตรวจสอบสภาพถนนที่ชำรุดเสียหาย และดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่สภาพใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด"


ขอเรียนว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนิคมสร้าง ตนเองพระแสง เพื่อให้คำแนะนำ และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอนุกูล  กล่าวในตอนท้าย