11 สิงหาคม 2565

รมว.แรงงาน ส่ง ผู้ช่วยฯ ปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลางโดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงาน  ณ โรงแรมโนโวเทล มารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 แบ่งเป็น 4 กลุ่มจังหวัด ได้แก่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เป็นเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขัน จำนวน 25 สาขา เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่ได้รับรางวัล 3 อันดับ เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เดือนมีนาคม 2566

 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในหลายประเทศ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดผลดีด้านการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศนั้นๆ จึงทำให้มีการรวมกลุ่มประเทศทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติจัดการแข่งขันขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชน ผู้แทนของแต่ละประเทศได้ใช้ประลองความรู้ ทักษะ ความสามารถในงานอาชีพ ซึ่งผลการแข่งขันที่ออกมาในแต่ละครั้ง จะบ่งบอกถึงศักยภาพของการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศที่ชนะการแข่งขัน ว่ามีการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ก้าวหน้า อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทำให้นักลงทุนด้านอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชื่อมั่นและพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ ส่งผลให้ประเทศมีความมั่งคั่ง แข็งแกร่ง        
ในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการแข่งขัน ทั้ง 25 สาขา ที่สามารถคว้าชัยชนะ
ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ 

 “ชัยชนะของทุกท่านแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของตนเอง ความมีระเบียบวินัยระหว่างการฝึกซ้อม และกระผมหวังว่า สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านและหน่วยงานต้นสังกัดจะได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้อย่างแน่นอน นั่นก็คือ ประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและวิชาชีพได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต” นายสุรชัย กล่าวในตอนท้าย