29 กรกฎาคม 2565

เตรียมจัดงานใหญ่ สมุทรสาคร Expo 2022 ของดีสุด ๆ สมุทรสาคร ครบทุกความต้องการในงานเดียว

จังหวัดสมุทรสาครเตรียมจัดงาน “สมุทรสาคร Expo 2022 ของดีสุด ๆ สมุทรสาคร” พบปะผู้ประกอบการ กว่า 90 บริษัท จากกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ทั้งอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง  ยางและชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก โลหะสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและของใช้สำหรับเด็ก สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเกษตร OTOP ท่องเที่ยว SME เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการแสดงศักยภาพสินค้าของจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 3-7 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล มหาชัย

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในทุก ๆ ด้าน เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ทั้งด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง เกษตรกรรม ไปจนถึงการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการสู่ตลาดสากล โดยได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร การประมง และการบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันในตลาดโลก

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการค้า และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีพื้นที่จัดแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร สินค้าประมง อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการประมง และสินค้า OTOP ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรมหลักบูรณาการภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการแสดงศักยภาพสินค้าของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งภายในงาน“สมุทรสาคร Expo 2022 ของดีสุด ๆ สมุทรสาคร” ได้จัดพื้นที่สำหรับเจรจาธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการกับผู้ที่สนใจอีกด้วย

พลาดไม่ได้สำหรับโอกาสดี ๆ ที่จะได้พบกับสินค้าหลากหลายที่คัดสรรมาแล้วเป็นสุดยอดของจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนทั้งผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน “สมุทรสาคร Expo 2022 ของดีสุด ๆ สมุทรสาคร” ระหว่างวันที่ 3- 7 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล มหาชัย