04 กรกฎาคม 2565

โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ การบริหารงานในภาวะวิกฤต

อนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานในภาวะวิกฤต” ตามโครงการฝึกอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการ รุ่นที่ 13ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมี ศิริมาศ ตัญจพัฒน์กุล  ชวรัตน์ วงศ์ธนบูรณ์ และ วีรชาติ ศรีบุญมาร่วมให้การต้อนรับที่ห้องบอลรูม1โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน