11 กรกฎาคม 2565

ดร.ณัฐพล เผย “เล่าเรื่องดี” คีย์กระตุ้นยอดขาย

ในวันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ขยายผล Creative Content ปี2 เข้มไอเดียสร้างสรรค์ ปั้นยอดขายโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชี้การดำเนินธุรกิจในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องใช้คอนเทนต์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นยอดขาย ซึ่งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ส่งเสริมทักษะสำหรับผู้ประกอบการในการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินการผ่านการขยายผลกิจกรรม DIPROM to Creative Content ประจำปี 2565 ปั้นทักษะสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อเป็นตัวแทนสื่อสารผลิตภัณฑ์ (Storytelling) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับแต่ละธุรกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ดร. ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมานิยมการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) มากยิ่งขึ้น ซึ่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์ สร้างยอดขายฝ่าแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ยังพบว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการมียอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้น คือ การใช้เนื้อหา (Content) เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้บริโภค เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยมูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อดิจิทัล ปี 2564 มีมูลค่ากว่า 23,315 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 11 จากปีก่อน และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่27,000 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งมูลค่าการลงทุนในด้านนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการสร้างกำไรตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน
ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ดีพร้อม จึงเร่งส่งเสริมทักษะสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการในการ ผลิตและพัฒนาคอนเทนต์ เพื่อกระตุ้นยอดขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านการดำเนินกิจกรรม DIPROM to Creative Content ประจำปี 2565 ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 เพื่อผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ผ่านการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ (Storytelling) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศไทย (Content Creator) ถ่ายทอดประสบการณ์ในมิติใหม่ที่สามารถต่อยอดการพัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจของตนเอง

ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมฯ ในปีนี้ ดีพร้อมขับเคลื่อนภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) มุ่งปรับรูปแบบการส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์กับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานเป็นรายบุคคล ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำนวนกว่า 100 ราย สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 41 ราย ฝึกฝนทักษะปฏิบัติการและผลิตผลงานจริง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการออกแบบเนื้อหา ผลิตสื่อทางการตลาด จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งผลงานทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมและร่วมโหวตผลงานที่ประทับใจ ผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook Fan Page : Woody โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายร่วมโหวดผลงานที่ชื่นชอบจำนวนกว่ากว่า 40,000 ราย โดยผลสำเร็จ ของกิจกรรมนี้คาดว่าผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปดำเนินธุรกิจและสามารถสร้างยอดขายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ด้าน นางสาวเกศกมล จันทร์โภคาไพบูลย์ ผู้ประกอบการแบรนด์อากงอาม่า (Agong Ama) ผู้ชนะเลิศจากกิจกรรม DIPROM to Creative Content ประจำปี 2565 เปิดเผยว่า กิจกรรมฯ ดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำในเชิงลึกบนมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ คือ การตลาดออนไลน์ในโลกความเป็นจริง ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ได้เป็นจำนวนมาก โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่ายอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือเป็นจำนวนกว่า 100,000 บาท และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายตลอด 1 ปีได้ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดีพร้อม ได้จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการพัฒนาผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านการผลิตรูปแบบรายการสร้างสรรค์อย่างดีพร้อม DIPROM to Creative Content ประจำปี 2565 ณ โรงภาพยนตร์ House สามย่าน ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาคอนเทนต์สร้างสรรค์อันจะเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดอีคอมเมิร์ช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2430 6875-76 ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry  หรือ www.diprom.go.th