20 มิถุนายน 2565

“Art for Charity”นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน


มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) โดยอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิ และคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับ คุณสมบัติ วัฒนไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมบัติเพิ่มพูน จำกัด เจ้าของ สมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี่ ร่วมกันจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผลงานภาพเขียนจาก 17 ศิลปิน เพื่อหารายได้สมทบทุนในโครงการ "ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" (Art for Charity) ซึ่งนิทรรศการนี้ จัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565 ณ สมบัติเพิ่มพูน แกลลอรี” สุขุมวิท ซอย 1  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด โดยไม่เสียค่าเข้าชม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์อุปถัมภิกา มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ ในวันที่  12  สิงหาคม  พุทธศักราช  2565 มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการ ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ  90  พรรษาฯ โดยดำเนินการเป็น 3 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน และครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (โควิด-19) จำนวน 20 โรงเรียนๆละ 50,000 บาท   

2. กิจกรรม “90 พรรษา 90 ทุน”  โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทุนละ 40,000.บาท และทุนคณะแพทย์ศาสตร์ ทุนละ  120,000. บาท  

3. “Art  for  Charity” โดยจัด “นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ ได้กล่าวว่า  “สืบเนื่องจาก มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ให้แก่ ม.น.ข. ทางคณะกรรมการบริหารจึงได้มีดำริที่จะจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นี้ขึ้นโดยมีคุณสมบัติ วัฒนไทย เจ้าของ สมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี่ เอื้อเฟื้อสถานที่ และจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้
เพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญของ ม.น.ข. ในการหาทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายภาพในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ทางสมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี่ จะนำเข้าสมทบทุนในโครงการ ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติฯ “ Art for Charity” ในฐานะประธานมูลนิธิข่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ขอขอบพระคุณ คุณสมบัติ วัฒนไทย เป็นอย่างยิ่ง”

คุณสมบัติ วัฒนไทย ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการร่วมจัดงานในครั้งนี้ว่า  “เราก็เคยเป็นเด็กด้อยโอกาสมาก่อน กว่าจะได้เรียน จบปริญญาตรีก็อายุมากแล้ว และขณะนี้อายุ 70 แล้ว เพิ่งเรียนจบปริญญาโท รอรับปริญญาอยู่ การศึกษาทำให้เรามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น จึงเห็นว่าการศึกษาของเยาวชนและคนในประเทศชาติมีความสำคัญยิ่ง อยากให้เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ให้เขาเหล่านั้นได้ถูกหล่อหลอม ให้เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะที่ดี คิดเป็น และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม สิ่งใดที่ดิฉันทำได้ ให้ได้ ก็ยินดีอย่างยิ่ง” คุณสมบัติ วัฒนไทย กล่าวด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม และเปี่ยมสุข

หากท่านใดสนใจร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ "ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษาฯ (Art for Charity) สามารถบริจาคได้ที่บัญชี "ธนาคารทหารไทยธนชาต  สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 186-2-301-478" ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ส่วนเงินบริจาคของท่านถึง
ผู้รับทุนทุกบาททุกสตางค์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ