16 พฤษภาคม 2565

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate

เฟ้นหาหัวกะทิไทย เข้าแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก สมัครด่วนถึง 20 พฤษภาคมนี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและสภาพภูมิอากาศโลก จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและสภาพภูมิอากาศโลก และปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน และประชาชน 

โดยมีรายละเอียดการประกวดฯ ดังนี้

ประเภทการสมัคร

1. ระดับเยาวชน สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี 

2. ระดับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป

 ประเภทการประกวด

1. ประกวดภาพถ่าย ภาพถ่ายแบบต้นฉบับ สามารถปรับแต่งพื้นฐานได้

2. ประกวดภาพวาด ภาพวาดมือ ภาพเพนท์มือ หรืองานศิลปะที่ทำด้วยมืออื่น ๆ

และกราฟิกจากโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

 ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งผลงานการประกวดได้ที่

: กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2430 6308 ต่อ 1716 / 089-060-2966

E-mail : ozone.thai@diw.mail.go.th

E-mail : ozone2climateart2021@gmail.com

 สามารถดูข้อมูลการประกวดได้ที่

https://www.ozone2climate.org

https://www.ozonediw.org/