18 พฤษภาคม 2565

พม. ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

จัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จังหวัดตาก

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้ นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม เป็นผู้แทนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” จังหวัดตาก ซึ่งมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กล่าวรายงานความเป็นมาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและการจัดโครงการฯ 


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า  โครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ห้างแว่นท็อปเจริญ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นความสำคัญและต้องการช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป ที่ประสบปัญหาด้านสายตา และด้านโรคตาอื่น ๆ ได้แก่ โรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม เป็นต้น ไม่สามารถเข้ารับการตรวจสายตา ตัดแว่นตา หรือเข้ารับการผ่าตัดรักษาได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ


โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นหน่วยงานคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีฐานะยากจน และ ห้างแว่นท็อปเจริญสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยในการตรวจวัดสายตา และประกอบแว่นในครั้งนี้มีรวมทั้งสิ้น 400 คน

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมให้บริการความรู้ด้านสวัสดิการสังคม การพัฒนาอาชีพ และให้บริการสวัสดิการสังคมจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก และหน่วยงานทีม One Home ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดตาก