11 พฤษภาคม 2565

ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพฯ เขต 1

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นิยม ไผ่โสภา  ผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพฯ  เขต 1 เป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมวาสนมหาเถระ โรงเรียนวัดราชบพิธ 10 พ.ค. 2565