29 เมษายน 2565

มิติใหม่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ฟรี!!

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟังการเสวนาในหัวข้อ “Farm stay for Health มิติใหม่การท่องเที่ยวยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร” และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณภาพที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ” (Farm stay for Health) มิติใหม่การท่องเที่ยวที่ช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร”

การสร้างจุดขายและรายได้จากฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ และโมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy สู่ฟาร์มสเตย์เพื่อสุขภาพ
#FarmstayForHealth #กรมการท่องเที่ยว #ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
#การท่องเที่ยวเชิงเกษตร #มาตรฐานฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ