27 มีนาคม 2565

ผสานพลังรวมกันจัดงาน SETA 2022, SOLAR+STORAGE ASIA 2022 และ Enlit Asia 2022


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 18.30-21.30 น. ณ ห้องอาหารนิมิตร ชั้น 27 โรงแรม 137 Pillars Suites & Residences Bangkok (สุขุมวิท 39) ได้มีการจัดงาน Launch Party ของ 3 งาน พลังงานใหญ่ SETA 2022, SOLAR+STORAGE ASIA 2022 และ Enlit Asia 2022

มร.ไซมอน ฮอร์ ผู้อำนวยการจัดงาน Enlit Asia และ นายนภปฏล สุขเกษม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้ารายใหญ่ งานพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย หรือ Sustainable Energy Technology Asia (SETA 2022) และ งานพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานแห่งเอเชีย (SOLAR+STORAGE ASIA 2022) ได้ร่วมกันจัดงาน Pre-Launch Party SETA 2022, SOLAR+STORAGE ASIA 2022 & Enlit Asia 2022 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจิน จั่นตอง ประธานในพิธีการจัดงานครั้งนี้ ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน และหน่วยงานจากกลุ่มพลังงานที่มาร่วมงานอย่างมากมาย

มร.ไซมอน ฮอร์ ผู้อำนวยการจัดงาน Enlit Asia กล่าวว่า Enlit Asia ได้จับมือร่วมกับงาน Sustainable Energy Technology Asia 2022 (SETA) และ SOLAR+STORAGE ASIA 2022 (SSA) ที่จัดขึ้นโดย บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และหน่วยงานด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหวังว่างานจะผลักดันให้เกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิด ในการนำเทคโนโลยี และพลังงานสะอาด มาทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง

การจัดงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.งานประชุมนานาชาติ 2.งานสัมมนาภาคภาษาไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 3. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ แบ่งเป็นโซน Power, Utilities,Grid, IPP/SPP/VSPP, Renewable Energy, Solar, Energy Storage, EV and charging system และ Hydrogen  และ 4. การจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คน ทั้งในและต่างประเทศกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

นายนภปฏล สุขเกษม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน Sustainable Energy Technology Asia 2022 (SETA) และ SOLAR+STORAGE ASIA 2022 (SSA) ร่วมกับ Enlit Asia 2022 ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ ได้ร่วมการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างให้เป็นเวทีในการส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และร่วมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านของอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศและในภูมิภาค 


ทั้งนี้ ในปี 2565 ก็ยังคงได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษกิจและสังคม  และ กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ปตท.สผ. ในการตอบโจทย์ต่อเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยสู่เวทีโลก จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน ที่ไบเทค บางนา โถง EH 100-104 รวมพื้นที่กว่า 30,000 ตร.ม. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.setaasia.com และ www.solarstorageasia.com 

ด้าน ดร.ประจิน จั่นตอง ประธานในพิธีการจัดงาน SETA 2022, SOLAR+STORAGE ASIA 2022 & Enlit Asia กล่าวว่า ปีนี้ SETA จะได้จัดงานร่วมกับ SOLAR+STORAGE ASIA 2022 (SSA) อันเป็นงานด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานของเอเชีย จะจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และงาน Enlit Asia 2022 ซึ่งเป็นงานด้านผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าของโลก ภายใต้หัวข้อ “Accelerating ASEAN’s Energy Transition to Achieve Carbon Neutrality” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงานและเศรษฐกิจของรัฐบาล ตามการประกาศเจตนารมณ์ในเวทีการประชุม COP26 ผู้นำโลกร่วมเจรจา เร่งดำเนินงานแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศตนเอง ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกที่จะร่วมมือกันทุกภาคส่วน สนับสนุนการใช้พลังงานที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง สร้างความแข็งแกร่ง และขยายฐานลูกค้าในกลุ่มพลังงาน โดยปีนี้จะเน้นเรื่องการเปลี่ยนถ่ายไปสู่การใช้เทคโนโลยีสะอาด 

ในครั้งนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับ "Thailand Energy Talk”  นำโดย นายผจญ ศรีบุญเรือง นายกสมาคมการค้าก๊าซขีวภาพไทย , รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility And Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, มร.ทิโม แอสเพอลิน (Mr.Timo Aspelin) ผู้อำนวยการ TMU Service Asia Sumitomo SHI FW พร้อมด้วย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

ปิดท้ายด้วยพิธีการลงนามในสัญญา MOU ร่วมกันจัดงานระหว่าง Enlit Asia 2022 และ SETA 2022 & Solar+Storage Asia 2022 โดยมี ดร.ประจิน จั่นตอง, นายนภปฏล สุขเกษม  และ คุณวุฒยา หนุนภักดี
ร่วมเป็นพยานในครั้งนี้ด้วย