15 มีนาคม 2565

วิริยะประกันภัยจับมือกรมการขนส่งทางบกยกระดับโลจิสติกส์ แจกฟรี GPS เคาะเบี้ยราคาพิเศษสำหรับ “รถบรรทุก Q Mark”

 

วิริยะประกันภัยหนุนกรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อยอดมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ในระยะ 4 โดยมุ่งหวังสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้ประกอบการ Logistics & Supply Chain ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด เผยปี 2565 แจกฟรีทันที อุปกรณ์ GPS มาตรฐานยุโรป ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี พร้อมจัดเต็มเงื่อนไขความคุ้มครองด้านประกันภัย ด้วยเบี้ยราคาพิเศษแบบระยะยาว 3-5 ปี  พร้อมดึงพันธมิตรปั๊มน้ำมันชื่อดังเข้าร่วมบริหารจัดการลดต้นทุนค่าขนส่ง ส่วนระยะต่อไปผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) เตรียมเฮ!

นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์  ผู้จัดการฝ่ายตลาดอาวุโส บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปเป็นภาคีเครือข่ายของกรมการขนส่งทางบก ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)  เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย และเพื่อให้ผู้ว่าจ้างใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน โดยในระยะแรกของการดำเนินการ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยในราคาพิเศษ รวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ส่งผลให้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันสาธารณชนเริ่มให้การยอมรับในตัวมาตรฐาน Q Mark

สำหรับแผนงานปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายไว้ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการขนส่ง มีการใช้ต้นทุนในการดำเนินการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องเรียนรู้ต่อยอด เพื่อพัฒนาการบริการให้ทันสมัยสอดรับกับความต้องการของการผู้บริโภคอยู่เสมอ ดังนั้นการดำเนินงานในปีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ 4  บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาการทำงาน ใน 3 ด้าน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถบรรทุก ตัวรถ&หางพ่วง และสินค้า ให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ด้านการขยายความสนับสนุนเพิ่มเติมในเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะช่วยบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมไปถึงการจับมือกับบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกันบริหารจัดการต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ ด้าน Logistics & Supply Chain ได้รับความคุ้มค่ามากที่สุดจากการได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark

“ในแง่ของการประกันภัย นอกจากการปรับแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการแล้ว ยังได้กำหนดอัตราเบี้ยราคาพิเศษแบบระยะยาว 3-5 ปี ให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ซึ่งได้จดทะเบียนรถใหม่และได้รับอุปกรณ์ GPS มาตรฐานยุโรป พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลรถบรรทุก โดยผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด”

นายกฤษณ์ ได้เปิดเผยอีกว่า บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายดำเนินการผลักดันมาตรฐานดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2559 โดยเล็งเห็นว่ามาตรฐาน Q Mark จะทำให้ภาคสังคมและประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับผลกระทบในด้านอุบัติเหตุและมลพิษจากการขนส่งด้วยรถบรรทุกน้อยลง และจะเป็นการลดปัญหาการตัดราคาค่าขนส่งในเชิงทำลาย เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยได้ 

“นอกจากนี้บริษัทฯ และกรมการขนส่งทางบก ยังเห็นพ้องต้องกันว่าในอนาคตอันใกล้นี้ มาตรฐาน Q Mark จะไม่จำกัดเฉพาะรถบรรทุกใหญ่เท่านั้น จะขยายการส่งเสริมไปกลุ่มรถบรรทุกขนาดเล็กอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มแรกจะเป็นรถ 4 ล้อที่เป็นห้องเย็นที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)” นายกฤษณ์กล่าวในที่สุด