28 กุมภาพันธ์ 2565

CP Land คว้า 2 รางวัลด้านพลังงาน

จากโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 (โครงการ MEA ENERGY AWARDS) จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง     

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายกนธีร์  ติรวิภาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส, นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายชัยวัฒน์ เอมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวม CPTGF พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ารับมอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS พร้อมรับการตรวจเยี่ยมและได้รับเงินสนับสนุนร่วม2ล้านบาท (อาคารละ 1 ล้านบาท) ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร จากการดำเนินมาตรการเปลี่ยนเครื่อง

                                                         

ทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง โดยมีนายจาตุรงค์  สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ และประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มอบ  

ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก