03 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงาน “รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ.จุดชมจันทร์ @เนินทรายงาม”

เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่New Normal
พร้อมยกระดับขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

 รายงานข่าวจากกรมการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จะมีการจัดงาน “รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ ชุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม “  ขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้นแบบ รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ที่จะสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเมือง พัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการให้มีความรู้ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ   ซึ่งจะทำให้เนินทรายงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและนำเสนอศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชุมพรสู่สาธารณชน  

 งาน “รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ ชุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม “จะจัดขึ้นในวันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีกิจกรรมภายในงานให้ร่วมสนุกมากมาย ประกอบด้วย  การจัดแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่ รูป “ฉลามวาฬ” ขนาดความยาวฐาน 10 เมตร โดยทีมปั้นทรายชุดแรกของประเทศไทย ที่เข้าร่วมมหกรรมประติมากรรมปั้นทรายโลก พร้อมจัดแข่งขันปั้นประติมากรรมทราย ในหัวข้อ “โลกทะเลชุมพร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 19,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ , การแข่งขันจักรยานเส้นทาง Scenic Route เริ่มจากโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ-เนินทรายงาม ระยะทาง 75  กิโลเมตร ชิงเงินรางวัล 14,000 บาท, การจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ“Festival Economy สร้างความยั่งยืนให้เมืองและชุมชนผ่านการจัดงานเทศกาล เพื่อยกระดับเทศกาลไทยสู่ระดับนานาชาติ” โดยดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ , ผู้แทนจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร และผู้แทนจากสำนักงานจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ,การออกร้านผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร และ การสาธิตเมนูขึ้นชื่อของภาคใต้และจังหวัดชุมพร

นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวที โดยศิลปินชื่อดัง โก้ แซ๊กแมน ,ปุ้ย ดวงพร และ ทาเคชิ แบนด์   พร้อมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากนักแสดงในท้องถิ่น อาทิระบำไก่ชน เป็นต้น

 เนินทรายงาม (Sand Dune) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด ชุมพร ตั้งอยู่ที่อำเภอปะทิว เป็นเนินทรายที่มีความยาวและมีความสูงที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่กว้างขวางถึง2,000ไร่ ความยาว 10 กิโลเมตร  มีจุดสูงสุดยอดเนินทรายในบางจุดสูงถึง 30เมตร จากระดับน้ำทะเล นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพันธ์พืชเฉพาะถิ่น ที่ สามารถเจริญเติบโตได้ในระบบนิเวศป่าเนินทรายเท่านั้น เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพันธ์ไม้ นอกจากนี้เนินทรายงาม (Sand Dune) ยังอยู่ในเขต พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)