10 ธันวาคม 2564

2 บริษัทยักษ์ใหญ่ ผนึกกำลังธุรกิจโซลาร์

                                                 

นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ นายวรฉัตร เสนีวงศ์
ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัด ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) 

โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่างบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริษัท ซันโย.เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่เน้นเกี่ยวกับพลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์ ในกลุ่มธุรกิจพานาโซนิค

สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบในการเริ่มดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงานสะอาดต่อไป