04 ตุลาคม 2564

พม. เร่งช่วยเหลือครอบครัวยายป่วยหลายโรครุมเร้า ถูกน้ำท่วมซักบ้านพังทั้งหลังที่ชัยภูมิ


วันนี้ (5 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น.  ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีการนำเสนอข่าว คุณยายวัย 84 ปี ป่วยหลายโรครุมเร้า ถูกน้ำท่วมบ้านจนพังทั้งหลังที่จังหวัดชัยภูมิ นั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ 

ทีม One Home พม. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า คุณยายไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากชราภาพ มีอาการหูตึง ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ  มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคหอบ อาศัยอยู่บ้านกับลูกสาว ลูกเขย ลูกชาย และหลานชาย 2 คน รวม 6 คน  อาชีพหลักของครอบครัวประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ขณะนี้ ลูกชายยังคงมีภาวะวิตกกังวล และเป็นห่วงบ้านที่ได้รับความเสียหาย 

ซึ่งครอบครัวดังกล่าวประสบเหตุอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 64 จนถึงปัจจุบัน น้ำท่วมบ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง ทำให้ประสบสภาวะยากลำบาก โดยขณะนี้อาศัยอยู่บ้านญาติ ทั้งนี้ จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว สำหรับกรณีบ้านได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จะพิจารณาช่วยเหลือการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ  

นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจร ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพของคุณยาย การส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ของสมาชิกในครอบครัว  ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของหลาน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และนำข้อมูลเข้าบันทึกในสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และ อพม. ติดตามให้การช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จะติดตามให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มเปราะบาง และประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 1) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 2) สายด่วนคนพิการ โทร. 1479  3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ และ 4) อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในพื้นที่